Overskriftsbillede til 2 nye afgørelser

Der er den 29. November 2022 offentliggjort 2 nye afgørelser

Internet – Fastnettelefoni/Bredbåndstelefoni – Pris – Aftaleforhold – Skift af teknologi (22-115)

Uddrag: RESUMÈ: Klager havde en tv-grundpakke via kabel-tv-antennestikket (coax), som blev afregnet via en foreningsaftale. Herudover havde klager bredbånd og bredbåndstelefoni via telefonstikket (kobber). Den 9. marts 2022 sendte indklagede et brev til klager om, at klagers bredbåndsforbindelse via telefonstikket (kobber) var forældet og kunne skiftes til en bredbåndsløsning via kabel-tv-antennestikket (coax), som ville give en […]
Link: Internet – Fastnettelefoni/Bredbåndstelefoni – Pris – Aftaleforhold – Skift af teknologi (22-115)


Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg – forgæves kørsel (21-279)

Uddrag: RESUMÉ: Klager, som havde et bredbåndsabonnement hos indklagede, fejlmeldte sin internetforbindelse til indklagede, som vurderede, at der skulle sendes en tekniker til klagers adresse for at finde årsagen til fejlen.  Ifølge indklagede blev det aftalt telefonisk med klager, at teknikeren skulle møde op på klagers adresse fredag den 13. august 2021. Der blev ikke sendt […]
Link: Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg – forgæves kørsel (21-279)