Overskriftsbillede til Fastnet – opsigelse – krav om tilbagebetaling – forældelse – passivitet (21-92)

September 2021

Resumé:

Klager oprettede på et tidspunkt før 1995 et fastnetabonnement hos daværende Tele Danmark.

I maj 2008 bestilte klager TDC Bredbånd til klagers adresse. Ifølge klager blev fastnetabonnementet opsagt på samme tidspunkt.

Klager henvendte sig til indklagede i marts 2021. Klager var blevet opmærksom på, at indklagede fortsat opkrævede abonnement for fastnetforbindelsen. Klager gjorde gældende, at indklagede burde have opdaget, at abonnementet ikke blev brugt, og klager fandt det rimeligt, at indklagede tilbagebetalte pengene for de ydelser, som ikke var benyttet.

Nævnet delte sig i et flertal og et mindretal. Nævnets flertal fandt ikke, at klager kunne gives medhold. Læs begrundelsen samt Forbrugerrådets dissens i linket nedenfor.