Overskriftsbillede til Fibernet – Aftaleforhold – Forsinkelse (21-193)

RESUMÉ:

Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. maj 2021. Klager havde i starten af 2021 bestilt etablering af fibernet hos en anden leverandør, men på grund af flere forsinkelser valgte klager at skifte til indklagede.

Klager sendte en klage til indklagede den 23. juli 2021 over forsinkelsen med leveringen af fiberforbindelsen samt flere gange forgæves venten på tekniker.

Indklagede krediterede 550 kr. for henholdsvis den 22. juli 2021 og den 13. august 2021, hvor teknikeren ikke ankom til den aftalte tid i forbindelse med bestillingen hos indklagede.

Etableringen blev foretaget hos klager i oktober 2021 efter sagens indbringelse for nævnet. Klager ønskede kompensation for forsinkelsen og TDC Nets udeblivelse fra teknikeraftaler.

Nævnet fandt ikke grundlag for at give klager kompensation.