Overskriftsbillede til Fibernet – aftaleforhold – gravearbejde (20-388)

April 2021

Resumé:

Den 9. september 2020 modtog klager et tilbud om at få fibernet fra indklagede. Af indklagedes tilbud fremgik det, at prisen for tilslutning var 499 kr. eksklusive oprettelse, forsendelse og installation. Det fremgik endvidere, at tilbuddet indeholdt gravning til nærmeste facade på maksimalt 30 meter, og at prisen pr. ekstra gravemeter var 399 kr. Klager accepterede indklagede fremsendte tilbud. Den 27. oktober 2020 kom indklagedes tekniker på klagers adresse og installerede den indvendige del af fiberinstallationen og opsatte fiberboks udvendigt på klagers hus. Klager ønskede at få fiberboksen placeret på klagers gavl, som var fire meter fra indklagedes leveringspunkt. Teknikeren oplyste klager om, at prisen var 399 kr. pr. ekstra gravemeter ved klagers ønskede placering. Efter teknikerbesøget klagede klager til indklagede over prisen for gravearbejdet. Ifølge klager havde han indgået aftale om etablering af fibernet til 499 kr. og ikke yderligere omkostninger. Ankenævnet fandt, at indklagede havde sandsynliggjort, at klager forud for aftaleindgåelsen i tilstrækkeligt omfang var oplyst om, at tilbuddet om etablering af fibernet omfattede gravning til nærmeste facade, og at prisen pr. ekstra gravemeter var 399 kr. Ankenævnet gav derfor ikke klager medhold i klagen.