Overskriftsbillede til Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)

Resumé

Klager bestilte den 24. september 2021 abonnement på 200/200 Mbit fibernet og en TV-pakke hos indklagede. Af ordrebekræftelsen fremgik det, at TV-pakken blandt andet indeholdt en TV-boks med mulighed for at pause, spole, optage og starte tv-programmer forfra.

Klager oplevede herefter problemer med funktioner i TV-boksen. Ifølge klager var det kun muligt at afspille cirka halvdelen af de udsendelser, som klager havde optaget, og som skulle være tilgængelige via TV-boksen, hvilket klager henvendte sig til indklagede om.

Indklagede bekræftede at der var problemer med funktioner i TV-boksen, men afviste at tilbagebetale klagers abonnement under henvisning til indklagedes vilkår.

Nævnet fandt, at problemerne med tv-boksen var en mangel ved det leverede selvom det ikke vedrørte hovedydelsen. Klager fik tilkendt 300 kr. i kompensation.