Overskriftsbillede til Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)

Resumé

Klager havde et bredbåndsabonnement hos indklagede.

Indklagede har oplyst, at indklagede siden 1978 havde samarbejdet med Antenneforeningen Aarhus (“AFAA”) om drift af og udbud på et antenneanlæg (coax-/HFC-infrastruktur i Aarhus).

Dette samarbejde ophørte, og det var derfor ikke længere muligt for indklagede at levere en tv- og internetforbindelse til de berørte kunder, herunder klager. Indklagede sendte et brev til klager, hvoraf det fremgik, at indklagede var nødsaget til at opsige klagers abonnement.

Klager gør gældende, at opsigelsen skete med for kort varsel i henhold til aftalen og særligt henset til at indklagede var bekendt med ophøret af samarbejdet med AFAA på et langt tidligere tidspunkt.

Indklagede fastholder, at opsigelsen af klagers abonnement er foretaget på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med de gældende regler, idet klagers abonnement er opsagt med mere end 1 måneds varsel og så hurtigt, som det praktisk var muligt.

Nævnet fandt, at varslingen overfor klager i det konkrete tilfælde var sket i overensstemmelse med aftalen.