Overskriftsbillede til Internet – Aftaleforhold – Teknikerbesøg (17-545)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 4. oktober 2018 – møde 145

RESUMÉ:

Klager havde et bredbåndsabonnement hos indklagede. Da klager havde problemer med at få indklagedes modem til at fungere, kontaktede han indklagede telefonisk og aftalte et teknikerbesøg. Ifølge klager forsikrede indklagedes medarbejder gentagne gange, at klager ikke ville blive opkrævet for teknikerbesøget. Klager ville dog modtage en SMS-besked med oplysninger om risikoen for eventuel egenbetaling. Ifølge klager havde indklagedes medarbejder bedt klager om at se bort fra denne SMS-besked, fordi der alene var tale om en standard besked. Klager blev efterfølgende faktureret for teknikerens arbejde og gjorde over for ankenævnet indsigelse mod indklagedes opkrævning.

Ankenævnet fandt ikke, at klager havde godtgjort, at han havde fået tilsagn om, at han ikke ville blive opkrævet for teknikerbesøget alene ved henvisning til telefonsamtalen med indklagede. Ankenævnet lagde endvidere vægt på, at indklagede havde sandsynliggjort, at klager forud for teknikerbesøget var blevet gjort bekendt med vilkårene for besøget, herunder at klager ville blive pålagt omkostninger, såfremt teknikeren fandt fejl i klagers ansvarsområdet. Nævnet gav ikke klager medhold i klagen, og klager hæftede derfor for betaling af teknikerbesøget.

Læs hele afgørelsen her: Internet – Aftaleforhold – Teknikerbesøg (17-545)