Overskriftsbillede til Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg – forgæves kørsel (21-279)

RESUMÉ:

Klager, som havde et bredbåndsabonnement hos indklagede, fejlmeldte sin internetforbindelse til indklagede, som vurderede, at der skulle sendes en tekniker til klagers adresse for at finde årsagen til fejlen.  Ifølge indklagede blev det aftalt telefonisk med klager, at teknikeren skulle møde op på klagers adresse fredag den 13. august 2021. Der blev ikke sendt en ordrebekræftelse til klager herom.

Ifølge indklagede mødte teknikeren op på adressen den 13. august 2021 og konstaterede, at der ikke var nogen hjemme. Klager havde heller ikke besvaret teknikerens opkald. Klager oplyste imidlertid, at han var hjemme på dagen for besøget, og at der ikke kom nogen tekniker. Sagen blev indbragt for Teleankenævnet, idet der opstod uenighed mellem parterne om hvorvidt der var nogen hjemme på dagen for teknikerbesøget, og hvorvidt teknikeren havde været på adressen på den aftalte dato. Indklagede gjorde gældende, at klager i forbindelse med fejlmeldingen blev oplyst om mulige omkostningerne ved forgæves teknikerbesøg. Dato og tidsrum blev valgt af klager selv, og der blev endvidere aftalt et opkald til klager 30 minutter inden teknikers ankomst. Det fremgik ikke af sagens oplysninger, hvad der blev aftalt med hensyn til det tidsrum, hvor teknikerbesøget skulle finde sted.

Nævnet bemærkede, at det fremgik af retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet pkt. 13, at indgåelse af væsentlige mundtlige aftaler bør bekræftes skriftligt over for en forbruger.

På baggrund af, at indklagede kunne opkræve 699 kr. for et teknikerbesøg, fandt nævnet ikke, at en aftale om et teknikerbesøg kunne anses for uvæsentlig, hvorfor den burde have været bekræftet skriftligt eller ved en anden sikker kommunikationsform, f.eks. e-mail eller SMS, såfremt disse kommunikationsformer var aftalt mellem parterne. Nævnet bemærkede videre, at indklagede ikke havde dokumenteret, at klager var orienteret om vilkår og betingelser for teknikerbesøgets gennemførelse før teknikerens ankomst. Nævnet bemærkede yderligere, at indklagede ikke havde dokumenteret, at teknikeren ifølge den mundtlige aftale havde fortaget et opkald til klager 30 minutter før sin ankomst. Nævnet fandt efter en vurdering af sagens samlede oplysninger, at usikkerheden med hensyn til, hvad der var aftalt, og hvilke oplysninger klager fik vedrørende teknikerbesøget den 13. august 2021, måtte komme indklagede til skade, og nævnet fandt på denne baggrund ikke, at klager hæftede for det forgæves teknikerbesøg.