Overskriftsbillede til Internet – Blokering af hjemmeside – erstatning for tab i forbindelsen med køb på blokeret hjemmeside (17-593)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 15. november 2018 – møde 147

RESUMÉ:

Klager havde en bredbåndsforbindelse, som klager havde benyttet ved bestilling af lamper for 4.000 kr. hos Voga ltd. via hjemmesiden voga.as. Inden klager modtog sine lamper foretog indklagede blokering for tilgangen til hjemmesiden med hjemmel i en afgørelse fra Østre Landsret af 8. februar 2016 vedr. voga.com. Klager rettede et erstatningskrav mod indklagede, idet klager nu ikke kunne få adgang til oplysninger om, hvor lamperne skulle afhentes. Klager gjorde gældende, at indklagede burde have spærret forhjemmesiden tidligere end sket, således at klager ikke havde nået at gøre indkøb på siden. Ankenævnet fandt klagers krav udokumenteret. Ydermere fandt ankenævnet ikke, at indklagede havde handlet ansvarspådragende ved løbende at foretage blokering af adgangen til nye hjemmesider fra Voga Ltd.

Læs hele afgørelsen her: Internet – Blokering af hjemmeside – erstatning for tab i forbindelsen med køb på blokeret hjemmeside (17-593)