Overskriftsbillede til Internet – Forudbetaling af abonnement (j.nr. 16-332)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 20. april – møde nr. 128

RESUMÉ:

Klager anfægtede indklagedes praksis, hvorefter indklagede opkrævede 2 måneder forud for abonnementsafgift. Kravet om forudbetalingen fremgik af indklagedes abonnementsvilkår, men klager gjorde gældende, at dette var i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer. Ankenævnet fandt ikke, at indklagedes opkrævninger som beskrevet i indklagedes abonnementsvilkår var i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedr. forudbetaling. Ankenævnet bemærkede i den forbindelse, at det er sædvanlig praksis i telebranchen at opkræve abonnementsafgift forud.

Læs hele afgørelsen her: Internet – Forudbetaling af abonnement (j.nr. 16-332)