Overskriftsbillede til Internet – hæftelse for ubenyttet abonnement (17-181)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 22. februar 2018 – møde 137

RESUMÉ:

Klager konstaterede i slutningen af 2016, at han i en periode var blevet opkrævet for en bredbåndsforbindelse, som han aldrig havde benyttet. Klager havde i perioden haft bredbåndsforbindelse hos en anden udbyder. Klager ønskede at få tilbagebetalt de ydelser, som han havde betalt til indklagede. Efter klagers opfattelse burde indklagede have konstateret, at forbindelsen aldrig blev benyttet. Nævnet fandt ikke grundlag for tilbagebetaling. På grundlag af fremlagte ordrebekræftelser fandt nævnet, at der var indgået en bindende aftale, som aldrig var blevet opsagt. Klager havde derfor været forpligtet til at betale for indklagedes ydelse, uanset om klager havde benyttet sig af ydelsen. Nævnet udtalte, at indklagede ikke havde pligt til at påse, i hvilket omfang den leverede ydelse blev benyttet. Desuden havde klager siden oprettelsen betalt alle fremsendte opkrævninger uden at gøre indsigelse

Læs hele afgørelsen her: Internet – hæftelse for ubenyttet abonnement (17-181)