Overskriftsbillede til Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse (169-1)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Maj 2020

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, hvor der var inkluderet fem timers tale til udlandet, herunder Colombia. Den 24. september 2019 sendte indklagede en varslingsmail til klager, hvor indklagede oplyste, at Colombia pr. 1. november 2019 ikke længere ville være inkluderet i klagers abonnement. I perioden den 18. november – 25. november 2019 foretog klager ni opkald til Colombia. Indklagede sendte efterfølgende en opkrævning til klager, hvor klager var opkrævet 2.608 kr. for opkaldene til Colombia. Klager påklagede opkrævningen, idet han gjorde gældende, at han ikke var blevet varslet tilstrækkeligt om ændringerne. Det var klagers opfattelse, at indklagede ikke var berettiget til at foretage så drastiske ændringer i klagers mobilabonnement ved alene at varsle det i én enkelt e-mail. Ankenævnet fandt, at indklagede havde varslet klager korrekt om ændringerne i klagers abonnement, idet varslingen var i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår og bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens § 11. Ankenævnet fandt endvidere ikke, at indklagede havde haft pligt til at sende flere varslinger til klager. Nævnet gav ikke klager medhold, og klager hæftede derfor for det påklagede forbrug.

Læs hele afgørelsen her