Overskriftsbillede til Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse (169-2)AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Maj 2020

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, hvor der var inkluderet 10 timers tale til udlandet, herunder Syrien og Jordan. Indklagede sendte den 27. august 2019 en varslingsmail til klager, hvor indklagede oplyste, at Syrien og Jordan ikke længere ville være inkluderet i klagers abonnement. I perioden den 1. oktober – 28. oktober 2019 foretog klager fire opkald til Syrien. Den 5. november 2019 sendte indklagede en opkrævning, hvor klager var opkrævet 3.552 kr. for opkaldene til Syrien. Klager påklagede opkrævningen, idet hun ikke kunne anerkende at have modtaget indklagedes varslingsmail den  27. august 2019. Det var klagers opfattelse, at indklagede skulle have sendt varslingen som postbesørget brev, da der var tale om væsentlige ændringer i klagers abonnement. Ankenævnet fandt, at indklagede havde varslet klager korrekt om ændringerne i klagers abonnement, idet varslingen var i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår og bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens § 11. Ankenævnet fandt det endvidere sandsynliggjort, at indklagede havde sendt varslingsmailen til den af klager oplyste e-mailadresse. Nævnet gav ikke klager medhold, og klager hæftede derfor for det påklagede forbrug.

Læs hele afgørelsen her