Overskriftsbillede til Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET
Sag: 20-21

Juni 2020

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, hvor der var inkluderet 10 timers tale til udlandet, herunder Cuba. Den 29. august 2019 sendte indklagede en varslingsmail til klager, hvor indklagede oplyste, at Cuba pr. 1. oktober 2019 ikke længere ville være inkluderet i klagers abonnement. I perioden den 1. oktober 2019 – 30. november 2019 foretog klager flere opkald til Cuba. Indklagede sendte efterfølgende en opkrævning til klager, hvor klager var opkrævet 8.336 kr. for opkaldene til Cuba. Klager påklagede opkrævningen, idet han gjorde gældende, at indklagedes varslingsmail ikke havde været tilstrækkelig klar og tydelig. Ankenævnet fandt, at indklagede havde varslet klager korrekt om ændringerne i klagers abonnement, idet varslingen var i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår og bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens § 11. Nævnet gav ikke klager medhold, og klager hæftede derfor for det påklagede forbrug.

Læs hele afgørelsen her