Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – ændring i abonnement – prisstigning – “for altid” (17-463)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 25. februar 2019 – møde 152

RESUMÉ:

Klager havde indgået aftale med indklagede om et mobilabonnement, som i henhold til indklagedes markedsføring skulle gælde ”for altid”. Indklagede varslede efterfølgende en prisstigning over for klager. Ankenævnet fandt, at indklagedes oplysning om, at abonnementet var gældende ”for altid”, var egnet til at skabe en berettiget forventning hos forbrugerne om, at aftalen var uopsigelig fra indklagedes side, desuagtet at indklagedes abonnementsvilkår indeholdt en generel hjemmel til at varsle vilkårsændringer. Ankenævnet tilkendte klager en kompensation på 1.000 kr. som følge af indklagedes ændring af aftalen.    

Læs hele afgørelsen her: Mobil – aftaleforhold – ændring i abonnement – prisstigning – “for altid” (17-463)