Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleindgåelse – Opsigelse (J.nr. 10.12-0444-15)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 19. maj 2016 – mødenr. 119

RESUMÉ:

Klager sendte i november måned 2015 en mail til indklagede, hvori klager klagede over, at der var oprettet to mobilabonnementer i hans navn, som klager har betalt for i en periode på 3 år og som han ikke havde været gjort opmærksom på. Klager gør gældende, at klager aldrig har benyttet abonnementerne og ej heller har modtaget sim-kort dertil. Indklagede sendte imidlertid ordrebekræftelser til klager i 2012 og betalingerne har fremgået af klagers oversigter fra Betalingsservice i hele perioden, og derfor afviste indklagede at yde tilbagebetaling, hvorefter klager indbragte sagen for Teleankenævnet. Nævnet fandt på baggrund af ordrebekræftelserne, som klager ikke modstrider, at der er indgået en gyldig bindende aftale. Klager har derfor som udgangspunkt været forpligtet til at betale ydelserne frem til opsigelsen, medmindre klager kunne godtgøre et grundlag for mangelsbeføjelser. Da klager ikke har godtgjort noget sådant grundlag, kunne nævnet ikke give klager medhold.

Læse hele afgørelsen her: Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Opsigelse (J.nr. 10.12-0444-15)