Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – Manglende betaling – Opsigelse – Rykker- og inkassoforløb (22-57)

Resumé:

Klager havde i en længere årrække et mobilabonnement hos indklagede.  

Klagers mobilabonnement blev betalt via indklagedes selvbetjeningsside. Den 1. januar 2022 passerede saldoen på klagers CBB-konto 0 kr. og gik i minus med 28,98 kr.

Ifølge indklagede sendte indklagede i perioden efter flere påmindelser og rykkere til klager.

Den 11. februar 2022 sendte indklagede en mail til klager med oplysning om, at klagers mobilnummer og abonnement var opsagt.

Klager sendte en klage til indklagede den 16. februar 2022. Klager undrede sig over, at klagers abonnement og telefonnummer var opsagt. Klager henviste til, at han ikke var blevet advaret om, at sagen overgik til inkasso, og at de 30 kr., som klager oprindeligt skyldte, nu var blevet til 850 kr. Det var endvidere vigtigt for klager at kunne have adgang til telefonnummeret, som klager brugte i flere sammenhænge – blandt andet til 2 faktor log ind på diverse tjenester.

Nævnet fandt, at indklagede havde været berettiget til at iværksætte rykker- og inkassoforløb. Da indklagede endvidere har været berettiget til at genanvende telefonnummeret efter ophøret af aftalen, fik klager ikke medhold i klagen.