Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – rette debitor – betalingsaftale (J.nr. 13.12-0031-15)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 21. maj 2015 – Mødenr. 111

RESUMÉ:

Klager og klagers tidligere ægtefælle havde flere mobilabonnementer tilknyttet et kundenummer hos indklagede. Efter ægteskabet ophørte fortsatte klager betalingen af i alt tre mobilabonnementer til brug for klager og klagers sønner på kundenummeret via Betalingsservice. Klagers tidligere ægtefælle oprettede derefter mobilabonnementer og et internetabonnement, som uden klagers viden blev betalt via klagers betalingsserviceaftale. Da klager opdagede dette, påklagede hun opkrævningerne over for indklagede. Ankenævnet fandt, at klager over for indklagede havde bemyndiget indklagede til at trække ydelser vedrørende det påklagede kundenummer fra klagers konto. Klager havde ikke ændret dette forhold i forbindelse med sin skilsmisse. Nævnet gav derfor ikke klager medhold.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – aftaleforhold – rette debitor – betalingsaftale (j.nr, 13.12-0031-15)