Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – Uanmodet henvendelse – Portering – Krav om godtgørelse

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Sag 20-47

September 2020

RESUMÉ:

Den 30. september 2019 blev klager kontaktet telefonisk af en af indklagedes sælgere vedrørende tilbud på el. Klager indgik en aftale om levering af el og oprettede i den forbindelse også et mobilabonnement hos indklagede. Den 31. oktober 2019 blev klagers telefonnummer porteret til indklagede. Indklagede modtog en opsigelse fra klager den 1. november 2019, hvor klager opsagde den indgåede aftale af den 30. september 2019. Den 5. november 2019 modtog indklagede en henvendelse fra Oister vedrørende portering af klagers nummer. Nummerporteringen skete den 7. november 2019. Klager klagede efterfølgende til indklagede og gjorde gældende, at indklagede havde spærret klagers og klagers ægtefælles abonnement fra den 1. november – 8. november 2019. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at mobilabonnementerne havde været spærret af indklagede i den påklagede periode. Ankenævnet fandt endvidere, at klager i kontaktformularen til indklagede alene havde givet samtykke til at blive kontaktet vedrørende tilbud på el og ikke vedrørende tilbud på telefoni. Indklagedes telefoniske henvendelse var derfor i strid med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1 om uanmodet henvendelse. Ankenævnet gav ikke klager medhold men bemærkede, at Energistyrelsen skulle orienteres om afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her