Overskriftsbillede til Mobil – dataforbrug (j.nr. 10.01-0062-15)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 24. juni – møde nr. 112

RESUMÉ:

Klager havde mobilabonnement hos indklagede med inkluderet 500 MB data. Indklagede fakturerede klager for data, idet klager i en regningsperiode havde brugt mere end det inkluderede forbrug. Nævnet fandt ikke, at klager havde sandsynliggjort, at hun havde spærret for yderligere forbrug. Nævnet lagde dog vægt på, at indklagede havde udbudt abonnementet uden begrænsning af det beløb, klager kunne blive faktureret for, og at indklagede ikke havde vejledt klager om data. Ankenævnet fandt det endvidere afgørende, at indklagede ikke kunne registrere, at en inkluderet datamængde bliver ”brugt op” under en datasession, før den pågældende datasession er afsluttet. Klager hæftede derfor ikke for beløbet.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – dataforbrug (j.nr. 10.01-0062-15)