Overskriftsbillede til Mobil – dataforbrug – satellit – skib (17-222)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 12. april 2018 – møde 139

RESUMÉ:

Klager, som havde to mobilabonnementer til sine døtre hos indklagede til 119 kr. om måneden hver med fri tale, fri SMS og fri data, modtog opkrævninger på henholdsvis 965,19 kr. og 1.162,08 kr. for dataforbrug ombord på et skib til Norge. Da klagers mobilabonnementer havde mobildataloft i udlandet på 465 kr., var klager af den opfattelse, at udlandsdata på mobilerne ville blive spærret, når de nåede dataloftet. Klager anfægtede derfor indklagedes opkrævning for dataforbrug i udlandet. Klager gør gældende, at indklagede udtrykkeligt i en SMS havde tilkendegivet, at udlandsdata ville blive spærret, når hun nåede udlandsdataloftet på 465 kr., ligesom hun var blevet oplyst om, at såfremt hun ønskede at forhøje grænsen på dataloftet, skulle hun sende en SMS til 2010 med teksten ”udlandsdata/Plenti”. Indklagede gjorde videre gældende, at klagers abonnement blev spærret, så snart det var muligt for indklagede, og at den ikke blev effektueret tidligere, idet indklagede ikke havde modtaget information fra den udenlandske operatør før, samt at indklagede ikke var ansvarlig for forsinket modtagelse fra den udenlandske operatør.

Nævnet fandt, at indklagede var berettiget til at fakturere klager det påklagede beløb for dataforbrug, idet det fremgik af aftalevilkårene, at registrering af dataforbrug kan ske med en forsinkelse på helt op til 30 dage, såfremt forbruget er foretaget i udlandet. Nævnet fandt ikke, at det opkrævede beløb var usædvanligt for dataforbrug via satellit ombord på et skib, og fandt dermed heller ikke, at opkrævningen kunne tilsidesættes som urimelig. Nævnet bemærkede, at klager selv burde have været opmærksom på, at dataforbrug på en mobiltelefon ombord på et skib kunne indebære store omkostninger, og at klager derfor burde have undersøgt pris og vilkår nærmere. Klager hæftede derfor over for indklagede for betaling.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – dataforbrug – satellit – skib (17-222)