Overskriftsbillede til Internet – gebyr ved brevpost – varsling (19-6)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 25. marts 2019 – møde 153

RESUMÉ:

Klager havde bredbåndsabonnement hos indklagede. Klager konstaterede ultimo 2018, at han siden januar 2018 var opkrævet 29 kr. pr. kvartal i brevpostgebyr. Ankenævnet fandt, at indklagede var berettiget til at opkræve det påklagede gebyr. Ankenævnet lagde vægt på, at indklagede havde varslet indførelse af gebyret over for klager forud for januar 2018, og at klager havde mulighed for at undgå gebyret ved tilmelding til elektronisk kommunikation. 

Læs hele afgørelsen her: Internet – gebyr ved brevpost – varsling (19-6)