Overskriftsbillede til Mobil – hæftelse for utilsigtet forbrug på flyrejse (17-159)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 22. februar 2018 – møde 137

RESUMÉ:

Klager havde flere klagepunkter, men klagede blandt andet over, at hun var blevet opkrævet 9 kr. for forbrug på færøsk net. Klager bestred at hun selv eller hendes mobiltelefon på noget tidspunkt havde været på Færøerne. Klager ville derfor ikke betale for det registrerede forbrug. Indklagede undersøgte forbruget og oplyste, at forbruget vedrørte et opkald til klagers mobilnummer under en flyrejse fra Danmark til USA. Opkaldet var ikke blevet besvaret, og var derfor blevet viderestillet til klagers voicemail i Danmark. Klager var blevet opkrævet 3,50 kr. for opkaldet på det færøske mobilnet og 5,50 kr. for viderestillingen til klagers voicemail i Danmark. Klager bestred ikke at have foretaget flyrejsen, og indklagede fremlagde oversigt over SMS informationer, som var sendt til klager med oplysning om, hvilke mobilnet klagers mobiltelefon havde været koblet op på. Nævnet fandt, at klager i overensstemmelse med indklagedes vilkår hæftede for det registrerede forbrug. Nævnet lagde således til grund, at klager ikke havde aktiveret mobiltelefonens flyfunktion.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – hæftelse for utilsigtet forbrug på flyrejse (17-159)