Overskriftsbillede til Mobil – passivitet – hæftelse (19-136)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 21. november 2019 – møde 161

RESUMÉ

Indklagede registrerede i perioden fra september til december 2017 oprettelse af et mobilabonnement og køb af to mobiltelefoner via indklagedes forretning og via indklagedes hjemmeside. Aftalerne var indgået ved brug af klagers personlige oplysninger, herunder blandt andet hans NemID. Klager kontaktede indklagede skriftligt 11 måneder efter oprettelsen af den første aftale med indklagede og oplyste, at klager var udsat for identitetstyveri, og at klager derfor ikke anså sig for forpligtet til at betale for mobilabonnementet samt mobiltelefoner. Forholdet var anmeldt til politiet. Klager oplyste, at en kvinde ved navnet E, som boede sammen med klager, havde oprettet de påklagede aftaler med indklagede. Klager havde anerkendt over for indklagede, at han havde modtaget breve fra indklagede, og at han ikke havde åbnet brevene, men videregivet dem til E, og at klager ligeledes havde videregivet de to mobiltelefoner til hende. Nævnet bemærkede, at aftalerene var oprettet ved benyttelse af klagers personlige oplysninger og med angivelse af klagers adresse, og at indklagede løbende og i lang tid havde sendt regninger i klagers navn til klagers adresse. Nævnet lagde til grund, at klager var bekendt med oprettelsen af abonnementet med indklagede. Nævnet fandt således ikke, at klager godtgjorde, at de indgåede aftaler ikke var indgået af klager eller af en anden med klagers accept. Der forelå heller ikke grunde, som kunne føre til tilsidesættelse af aftalerne som ugyldige. Det forhold, at klager havde anmeldt forholdet til politiet, kunne heller ikke godtgøre, at aftalerne var indgået med indklagede uden klagers accept. Nævnet lagde vægt på, at aftalerne var indgået ved brug af klagers personlige oplysninger, at indklagede havde sendt regninger til klager på klagers adresse, og at klager ikke havde orienteret indklagede uden unødigt ophold, efter at klager blev opmærksom på et eventuel misbrug og efter modtagelsen af den første faktura. Klager hæftede derfor over for indklagede for betaling i henhold til aftalerne.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – passivitet – hæftelse (19-136)