Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Aftalevilkår – Indholdstakseret tjenester – Køb af togbilletter via mobiltelefonen (20-384)

Teleankenævnet har behandlet et antal sager, hvor forbrugerne er blevet opkrævet beløb for indholdstakserede tjenester.

Indholdstakserede tjenester er en betegnelse for en vare eller digital tjeneste, som bestilles via sms eller en hjemmeside. Det kan f.eks. være bus- eller togbilletter, et mobilspil, en donation, en sms-afstemning, tilmelding til en konkurrence eller andre tjenester, hvor man bruger sin mobiltelefon til at betale for tjenesten.

Togbilletter bestilt via sms (enkeltkøb)

I en sag havde klagers søn købt togbilletter via sms på mobiltelefonen. Klager var dog ikke enig i antallet af togbilletter, som klagers teleselskab efterfølgende havde opkrævet. Klager kunne alene vedkende sig, at klagers søn skulle have købt omkring syv togbilletter, mens opkrævningen i perioden lød på i alt 90 togbilletter. Efter en samlet vurdering anså nævnet det for godtgjort, at forbruget var registreret og debiteret korrekt.

Spil og andet digitalt indhold (abonnementstjenester)

I flere tilfælde gjorde forbrugerne imidlertid gældende, at de slet ikke havde bestilt eller benyttet den pågældende tjeneste. Der var tale om abonnementer på forskellige digitale tjenester, som blev faktureret ugentligt.

I et tilfælde blev klager opmærksom på, at hun i en periode på omkring 6 måneder var blevet trukket et beløb på 45 kr. pr, uge udover betaling for klagers mobilabonnement. På klagers fakturaer fremgik betalingerne som ”Sms varekøb”.

Klager kunne ikke vedkende sig disse og anmodede sit teleselskab om tilbagebetaling af det opkrævede beløb, og bad endvidere om at få stoppet fremtidige opkrævninger.

Indklagede svarede, at der var tale om sms-varekøb via shortcoden 1236 på et fortløbende abonnement på tjenesten ”GameRespond”. Indklagede afviste at tilbagebetale de opkrævede beløb.

Nævnets flertal fandt, at den dokumentation, som indklagede havde fremlagt i den konkrete sag ikke gav mulighed for at konstatere, om kravene til en bindende aftaleindgåelse var opfyldt. På baggrund fandt flertallet ikke, at indklagede havde godtgjort, at der oprindelig var indgået en bindende aftale om det påklagede abonnement.

Nævnets mindretal fandt på baggrund af det fremlagte materiale, at klager har fået fremlagt de oplysninger, der kræves i henhold til forbrugeraftaleloven. Nævnets mindretal lagde særligt vægt på, at der forud for aftalens indgåelse var fremsendt en sms til klager, hvoraf det blandt andet fremgik, at der var tale om et abonnement til 45 kr. pr. uge, og at klager herefter har sendt udbyderen sit udtrykkelige samtykke.

I overensstemmelse med stemmeafgivningen fik klager medhold.

I et andet tilfælde, hvor der også var tale om ugentlige opkrævninger for en digital abonnementstjeneste, som klager ikke kunne vedkende sig, fik klager dog ikke medhold.

I denne sag lagde nævnet vægt på, at klager havde forholdt sig passivt i forhold til opkrævningerne i en periode på over 3 år, og at der var sendt en ugentlig sms til klager, hvoraf det fremgik, at hun blev opkrævet 45 kr.

Resumé af sagen om togbilletter

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som klagers søn på 23 år benyttede.

I perioden fra den 28. august til den 2. november 2020 købte klagers søn et antal togbilletter via sms på mobiltelefonen.

Den 4. november 2020 spærrede indklagedes afdeling for kreditvurdering klagers mobilnummer, idet forbruget havde oversteget 3000 kr. Samme dag var klager i kontakt med indklagede, og spærringen blev ophævet. Samtidig fik klager påført en spærring for brug af indholdstakserede tjenester på abonnementet.

Klager blev efterfølgende opkrævet for køb af i alt 90 togbilletter i perioden fra den 28. august til den 2. november 2020.

Klager sendte en klage til indklagede og påklagede indklagedes opkrævning for togbilletterne. Klager kunne alene vedkende sig, at klagers søn skulle have købt omkring syv togbilletter.

Det var ankenævnets opfattelse, at klager var faktureret i henhold til vilkårene for klagers abonnement. Efter en samlet vurdering anså nævnet det for godtgjort, at forbruget var registreret og debiteret korrekt.