Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – aftalevilkår – indholdstakserede tjenester (19-93)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 21. november 2019 – møde 161

RESUMÉ

Klager havde 3 abonnementsaftaler med indklagede, herunder også aftalen til mobilnummer xxxx2653, som klagen vedrører. Ifølge klager blev det aftalt, at der skulle være spærring på abonnementet for alt tilkøb. I perioden frem til januar 2019 blev klager faktureret for i alt 195 indholdstakserede tjenester købt via SMS for i alt 6.687,72 kr. Den 1. februar 2019 fandt klager ud af, at der var trukket et større beløb over betalingsservice vedrørende klagers mobilabonnement. Klager henvendte sig til indklagede og krævede tilbagebetaling.

Nævnet fandt, at klager skulle godtgøre, at der mellem parterne blev indgået en mundtlig aftale med et andet indhold end det, der fremgår af det fremlagte skriftlige materiale. Nævnet finder ikke, at klager har løftet denne bevisbyrde alene med sine oplysninger om, hvad sælger oplyste telefonisk. Klager har derved ikke kunne dokumentere, at der skulle være aftalt spærring af indholdstakserede tjenester via mobilabonnementet. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – Regningsklage – Aftalevilkår – Indholdstakserede tjenester (19-93)