Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – dataforbrug – udland (19-15)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 12. december 2019 – møde 162

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement til sin datter hos indklagede. Klagers datter var på ferie i Thailand i juli 2018. Klager modtog en regning fra indklagede, hvorpå der var opkrævet store beløb på 25.000 kr. for dataforbrug i Thailand. Klager sendte en klage over det registrerede dataforbrug til indklagede. Indklagede oplyste, at man som kunde ikke kan blive opkrævet mere end 450 kr. for dataforbrug i udlandet, medmindre denne begrænsning ændres i tilfælde af, at kunden har behov for yderligere data. Begrænsningen kan ændres ved at besvare en SMS-besked med det beløb, som datagrænsen ønskes hævet til. Dataloftet i dette tilfælde var blevet aktivt hævet til 25.000 kr. via en sms sendt fra klagers mobiltelefon. Indklagede tilbød klager at kreditere 8.868 kr. Klager anerkendte, at klagers datter havde haft et dataforbrug i udlandet, og at klagers datter havde forhøjet beløbsgrænsen ad to omgange op til 2.500 kr. Men klager afviste, at klagers datter selv havde hævet datagrænsen til 5.000 kr. og efterfølgende til 25.000 kr. Nævnet fandt ikke, at klager alene ved sin egen forklaring godtgjorde, at datagrænsen via sms’er til indklagede ikke var blevet forhøjet til 5.000 kr. og efterfølgende til 25.000 kr. af klager eller en anden, der havde haft telefonen i sin besiddelse. Nævnet tillagde afgø­rende betydning, at dataloftet aktivt var blevet hævet via sms’er sendt fra klagers mobiltelefon. Ydermere lagde nævnet vægt på, at indklagedes undersøgelser af klagers dataforbrug ikke havde påvist fejl eller viste tegn på uregelmæssigheder vedrørende registreringerne. Dertil bemærkede nævnet, at klagers datter under sit ophold i Thailand løbende havde modtaget sms’er, hvor hun var blevet orienteret om dataforbruget, herunder at dataloftet var nået, samt at dataforbindelsen ville blive spærret, medmindre hun svarede på den fremsendte sms med det beløb, som hun ønskede datagrænsen blev hævet til. Af disse grunde, kunne der ikke gives klager medhold.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – regningsklage – dataforbrug – udland (19-15)