Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – opkald foretaget i Norge – Hæftelse (21-86)

September 2021

Resumé:

Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’. Klager bestilte også ’10 Timers tale til 54 lande’.

I forbindelse med et ophold i Norge, foretog klager en række opkald til Indien. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald.

Det var klagers opfattelse, at opkaldene var inkluderet i klagers abonnement, hvilket klager også var blevet oplyst om ved telefonisk henvendelse til indklagede. Indklagede afviste, at dette var tilfældet.

Nævnet gav ikke klager medhold i klagen. Nævnet lagde vægt på, at klager modtog de nødvendige oplysninger om abonnementets indhold i forbindelse med oprettelsen af abonnementet.