Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – opkald til satelittelefoner (17-285)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 15. november 2018 – møde 147

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement (fri tale + 8 GB) til 150 kr. pr. måned hos indklagede.

Klager modtog en regning fra indklagede, hvor klager blev faktureret for 1.756,40 kr. Klager reklamerede over regningen. Indklagede oplyste klager om, at regningen omfattede indklagedes opkrævning for klagers forbrug for opkald foretaget til satellittelefoner, og at klager i henhold til klagers abonnement og i overensstemmelse med indklagedes opkaldstaksering var blevet opkrævet 45 kr. pr. minut for disse opkald. Det drejede sig om opkald fra nummer 008818xxxxxxx, som klager modtog, og opkaldet varede 0 sekunder/blev ikke besvaret, og klager foretog opkald til nummeret. Nævnet blev i forbindelse med sagsbehandling bekendt med, at et andet teleselskab siden april 2017 havde spærret for opkald til det påklagede nummer. Indklagede oplyste, at indklagede ikke var bekendt med, hvorvidt det påklagede nummer havde været brugt i andre misbrugssager, og at indklagede ikke havde spærret det påklagede nummer. Indklagede oplyste videre, at indklagede tilstræber at sikre sine kunder mod fup-opkald, og såfremt indklagedes Tekniske Quality Afdeling bliver opmærksom på en høj aktivitet på et nummer, så går de ind og vurderer om der skal spærres for nummeret, således at der ikke kan foretages opkald til nummeret, samt at nummeret ikke kan ringe til indklagedes kunder. Indklagede fastholdt dog opkrævningen i nærværende sag og henviste til, at opkaldene til telefonnummer 008818xxxxxxx var foretaget fra klagers telefonnummer. Nævnet bemærkede, at der efter nævnets opfattelse som udgangspunkt generelt ikke var grundlag for at pålægge udbyderne ansvaret for, at der i visse tilfælde var en risiko for fup-opkald som det foreliggende i denne sag. Nævnet bemærkede videre, at såfremt indklagede var bekendt med at det pågældende nummer anvendtes til svindel, var det dog nævnets opfattelse, at indklagede havde ansvar for at træffe rimelige tekniske foranstaltninger mod fup-opkald via det pågældende nummer, hvis dette var teknisk muligt. Nævnet lagde til grund, at indklagede ikke var bekendt med, at det påklagede nummer blev anvendt til fup-opkald. Nævnet kunne samtidig konstatere at der to gange fra klagers nummer var ringet retur til det påklagede nummer, herunder var et af opkaldene af længere varighed.  På denne baggrund kunne nævnet ikke give klager medhold i klagen. Nævnet anså det dog for hensigtsmæssigt, at det undersøges, hvorledes der fremover kan udveksles oplysninger mellem indklagede og de andre teleselskaber, når nummerserier spærres af et selskab på grundlag af konstateret fup-opkald.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – regningsklage – opkald til satelittelefoner (17-285)