Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320)

Resumé

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede.

Klager konstaterede, at indklagede havde takseret klager for 2 opkald til udlandet foretaget i perioden fra den 1. oktober til 31. oktober 2021. Indklagede havde opkrævet 1.920 kr. for opkaldene. Klager kunne ikke anerkende at have foretaget disse opkald til udlandet, idet klager gjorde gældende, at hun havde benyttet tjenesten WhatsApp.

Nævnet fandt ikke, at klager alene ved sin egen forklaring om, at klager har benyttet tjenesten WhatsApp vedrørende de 2 opkald, havde løftet bevisbyrden for, at det påklagede forbrug ikke var foretaget af klager selv eller af andre med adgang til klagers mobiltelefon. Det kunne heller ikke udelukkes, at opkaldet utilsigtet kunne være gennemført i den tro, at klager anvendte WhatsApp.