Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Tillægsabonnement – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-277)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 20. februar 2020 – møde 164

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som klagers søn benyttede. Klagers søn rejste til USA i 3 uger. Forud for rejsen bestilte klager et tillægsabonnement (Rejsedata World) på indklagedes selvbetjeningsside ’Mit YouSee’. Klagers søn modtog under opholdet i USA en SMS fra indklagede om, at hans forbrug oversteg 2.000 kr. Klager var af den opfattelse, at tillægsabonnementet dækkede både tale, SMS og data i USA.

Nævnet fandt, at klager hæftede for forbruget, som ikke var omfattet af abonnementet. Det var nævnets opfattelse, at det fremgik tydeligt af ordrebekræftelsen, at tillægsaftalen alene vedrørte mobildata.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – Regningsklage – Tillægsabonnement – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-277)