Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – udland – hæftelse (18-194)AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 25. februar 2019 – møde 152

RESUMÉ:

Klager havde mobilabonnement hos indklagede. Klager konstaterede, at indklagede havde takseret klager 954,50 kr. for opkald foretaget til Storbritannien. Klager kunne ikke anerkende at have foretaget opkald til Storbritannien. Klager rettede derfor henvendelse til indklagede og reklamerede over takseringen. Indklagede fastholdt takseringen under henvisning til, at tekniske- og administrative undersøgelser havde vist, at der var tale om reelle opkald, der var foretaget fra klagers simkort. Nævnet fandt derfor, at det påhvilede klager at sandsynliggøre, at denne ikke havde foretaget opkaldene. Da klager ikke løftede denne bevisbyrde, kunne nævnet ikke give klager medhold. Nævnet bemærkede, at opkaldsmønstret umiddelbart var påfaldende ved, at der var tale om et meget stort antal opkald til samme nummer inden for ganske kort tid. Nævnet havde imidlertid også bemærket, at der optrådte opkald med samme mønster til et hollandsk nummer, som ikke var påklaget. Dette nummer var nummeret til Ticketmaster i Holland. Det påklagede nummer var også nummeret til Ticketmaster, dog i England. 

Læs hele afgørelsen her: Mobil – regningsklage – udland – hæftelse (18-194)