Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Udlandsopkald (17-538)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 4. oktober 2018 – møde 145

RESUMÉ:

Klager havde som supplement til sit mobilabonnementet 10 timers tale til 54 lande til 100 kr. per måned. Klagers forbrug overskred de inkluderede ”10 timer til 54 lande”. Indklagede havde sendt varslings Sms’er til klager, når 80 % af den inkluderede tale var opbrugt, og igen når 100 % af den inkluderede tale var opbrugt. Klager var igen var blevet orienteret via Sms, da klagers forbrug oversteg 2.000, og klagers abonnement blev spærret, da klagers forbrug oversteg 3.000. Klager efter spærring af abonnementet kontaktede indklagede, hvorefter klagers abonnement blev genåbnet. Klager foretog igen opkald til udlandet. Klager modtog herefter en høj regning på 11.095,24 kr. for opkald til udlandet, og reklamerede over dette.  Indklagede oplyste, at klager i den påklagede periode havde foretaget 41 opkald til Vietnam med en varighed på i alt 1.338 minutter (22 timer og 18 minutter). De første 600 minutter (10 timer) var inkluderet i abonnementet 10 timers tale til 54 lande, hvorfor der blev opkrævet forbrug for de resterende 738 minutter. Minutprisen for at ringe til Vietnam udgør 16 kr. pr. påbegyndt minut, og der derfor var opkrævet 11.808 kr. Nævnet bemærkede, at da klagers abonnement omfattede 10 timers tale til 54 lande til 100 kr. per måned, da det fremgik af indklagedes abonnementsvilkår, at forbrug ud over den inkluderede tale i talepakken takseres til de til enhver tid gældende takster for tale til udlandet, og da indklagedes undersøgelser af det påklagede forbrug ikke havde vist tegn på fejl i registreringerne, hæftede klager for 738 minutters opkald til udlandet, som ikke var omfattet af abonnement. Nævnet bemærkede videre, at klager selv burde have undersøgt pris og vilkår nærmere ved modtagelse af indklagedes Sms’er, og da klagers mobilnummer blev spærret. Nævnet kunne derfor ikke give klager medhold. Nævnet bemærker dog, at det ville have været hensigtsmæssigt, hvis indklagede igen sendte varslings Sms’er til klager, når klagers forbrug igen blev højt efter genåbning af klagers mobilnummer.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – regningsklage – udlandsopkald (17-538)