Overskriftsbillede til Mobil – roaming til EU (18-327)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 10. september 2019 – møde 158

RESUMÈ

I september 2018 oprettede klager et mobilabonnement hos indklagede, hvor der var inkluderet Roaming Europa Plus. Indklagede sendte en ordrebekræftelse til klager, hvoraf det fremgik, hvad der var inkluderet i Roaming Europa Plus. Forud for en rejse til USA kontaktede klager indklagede telefonisk for at høre om forskellen på et Roaming Europa og et Roaming Europa Plus abonnement. Ifølge klager bekræftede to af indklagedes medarbejdere, at klager med Roaming Europa Plus kunne ringe gratis fra USA til Frankrig. Da klager ankom til USA sendte indklagede en velkomst-sms med en beskrivelse af Roaming Europa Plus. Klager modtog efterfølgende en opkrævning for udlandsopkald, og han kontaktede derfor indklagede og påklagede opkrævningen. Indklagede fastholdt betalingskravet. Det var ankenævnets opfattelse, at klager i ordrebekræftelsen og i velkomst-sms’en var oplyst med tilstrækkelig tydelighed om vilkårene for aftalen, herunder at roamingforbrug fra USA til EU-lande ikke var omfattet af det inkluderede forbrug i klagers abonnement. Nævnet fandt endvidere ikke, at klager alene ved sin egen forklaring om, at han ved telefonsamtale med indklagedes medarbejdere havde fået tilsagn om, at han kunne ringe gratis fra USA til Frankrig, havde løftet bevisbyrden herfor. Klager hæftede derfor for betaling af det påklagede udlandsforbrug.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – roaming til EU (18-327)