Overskriftsbillede til Mobil – sms-beskeder (j.nr. 16-221)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 20. april – møde nr. 128

RESUMÉ:

Klager blev efter et ophold i Vietnam opkrævet i alt 1.639,08 kr. for sit forbrug under opholdet. Størstedelen af dette forbrug(1.075,00 kr.) vedrørte afsendelse af Sms’er. Da det var klagers opfattelse, at der alene var afsendt omkring 20 Sms’er under opholdet, rettede klager henvendelse til indklagede og blev blandt andet oplyst om, at Sms’er med mere end 160 tegn blev opdelt i flere Sms’er og at der bruges flere tegn, når der indsættes emojies i beskederne. Klager klagede derefter over opkrævningen, idet klager ikke kunne anerkende at have sendt så mange Sms/Mms som registreret af indklagede (430 stk.). Klager mente, at hun hverken var blevet vejledt om, at det kostede mere at sende lange sms’er end korte sms’er fra udlandet eller om at specialtegn så som smileys fylder noget mere end ét tegn. Indklagede fastholdt opkrævningen, idet indklagedes tekniske og administrative undersøgelser viste, at forbruget var foretaget fra klagers simkort. Nævnet lagde til grund, at forbruget var foretaget af klager og at klager hæftede for forbruget uanset, at forbruget havde haft et utilsigtet stort omfang. Nævnet havde blandt andet henset til, at indklagede ikke havde indflydelse på,  hvor mange tegn de enkelte emojis fyldte, og at klager trods kendskab til hævningerne havde fortsat forbruget.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – sms-beskeder (j.nr. 16-221)