Overskriftsbillede til Mobil – sms-beskeder (j.nr. 16-310)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 20. april – møde nr. 128

RESUMÉ:

Klager havde mobilabonnement hos indklagede, og medbragte sin mobiltelefon med indklagedes sim-kort på en rejse til Sydamerika. Klager konstaterede efter hjemkomst, at indklagede havde faktureret for flere sms-beskeder, end klager kunne vedkende sig. Klager påklagede således ikke enkelte sms-beskeder men omfanget af indklagedes registrering. Ankenævnet fandt ikke, at klager alene ved sin egen forklaring samt fremlæggelse af to sms-beskeder havde løftet bevisbyrden for, at det påklagede forbrug ikke var foretaget af klager selv, af andre med adgang til klagers mobiltelefon, ved utilsigtet brug af mobiltelefonen eller ved afsendelse af store sms-beskeder, der registreres som flere på hinanden følgende sms-beskeder. Nævnet lagde vægt på, at indklagedes undersøgelser af administrativ og teknisk karakter ikke havde påvist fejl eller vist tegn på uregelmæssigheder, og at der ikke af opkaldslisten fremgik et særligt mønster. Ankenævnet bemærkede endvidere, at indsættelse af emojis kan fylde adskillige tegn afhængigt af typen, og at lange beskeder opdeles, afsendes og faktureres som flere sms-beskeder.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – sms-beskeder (j.nr. 16-310)