Overskriftsbillede til Mobil – uanmodet levering – uanmodet henvendelse (18-88)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 25. februar 2019 – møde 152

RESUMÉ:

Klager havde indgået telefonisk abonnementsaftale med indklagede på baggrund af en telefonisk henvendelse fra indklagede til klager. Klager anfægtede efterfølgende aftaleindgåelsen. Ankenævnet bad indklagede dokumentere, at klager forud for indklagedes opkald havde givet samtykke til at blive kontaktet. Ankenævnet fandt ikke indklagedes dokumentation tilstrækkelig. Det var således ankenævnets opfattelse, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at indklagede forud for opkaldet til klager havde sikret sig, at klager havde givet tilsagn om at måtte blive kontaktet. Som følge deraf ansås klager ikke for at være bundet af aftalen og hæftede ikke for betaling i bindingsperioden.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – uanmodet levering – uanmodet henvendelse (18-88)