Overskriftsbillede til Mobil – varsling af abonnementsændring (17-282)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 3. maj 2018 – møde 140

RESUMÉ:

Klager, som i flere år havde haft abonnement på mobiltelefoni hos indklagede, modtog primo maj måned 2017 en meddelelse fra indklagede, hvori indklagede varslede ændring af klagers abonnement. Klager var ikke tilfreds med dette og mente blandt andet, at det ikke var lovligt, at forhøje prisen for et mobilabonnement på grund af EU´s ændrede regler vedrørende roaming. Klager sendte derfor en klage til indklagede. Indklagede fastholdt imidlertid den varslede ændring og begrundede ændringen med ønske om at udfase nogle ældre abonnementstyper. Samtidig oplyste indklagede klager om andre mulige abonnementstyper. Klager ændrede derefter sit abonnement til et abonnement, der udelukkende kunne benyttes i Danmark, men klagede efterfølgende over den varslede ændring til Teleankenævnet.

Teleankenævnet fandt, at indklagede havde været berettiget til at varsle ændring i klagers abonnement.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – varsling af abonnementsændring (17-282)