Overskriftsbillede til Mobilt bredbånd – mangler – hæve adgang – opsigelsesvarsel (17-420)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 11. september 2018 – møde 144

RESUMÉ:

Klager oprettede et Mobilt Bredbånds abonnement d. 8. februar 2017 via indklagedes hjemmeside. Der var 6 måneders binding på abonnementet. I henhold til indklagedes vilkår kunne opsigelse ske til udgangen af en afregningsperiode.

Klager rettede flere gange henvendelse til indklagede, idet klager oplevede problemer med forbindelsen. Ifølge indklagede loggede klager sig den 7. juni 2017 ind på ”Mit Oister” og opsagde sit abonnement. Indklagede gjorde gældende, at abonnementet i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår blev opsagt efter bindingsperioden og til sidste dag i gældende måned. Ifølge indklagede var opsigelsesdatoen derfor den 31. august 2017.

Nævnet fandt ikke, at indklagede havde håndteret klagers opsigelse af 7. juni 2017 i overensstemmelse med § 12, stk.1 i udbudsbekendtgørelsen (Bekg. nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester). Af udbudsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 fremgår, at slutbrugere én måned før bindingsperiodens udløb til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel, der maksimalt kan fastsættes til en måned, og at eventuel forudbetalt ydelse refunderes forholdsmæssigt.

Endvidere bemærkede nævnet, at det også fremgik af indklagedes egne vilkår, at opsigelse i bindingsperioden tidligst kunne ske med et varsel på en måned til udgangen af bindingsperioden.

Nævnet gav derfor klager delvist medhold således, at klager skulle have refunderet abonnementsydelsen på 129,56 kr. for perioden efter bindingsperiodens udløb den 9. august 2017 til den 31. august 2017.

Læs hele afgørelsen her: Mobilt bredbånd – mangler – hæve adgang – opsigelsesvarsel (17-420)