Overskriftsbillede til Mobilt bredbånd – oprettelse af to ens abonnementer (16-523)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 30. oktober 2017 – møde nr. 133

RESUMÉ:

Klager indgik abonnementsaftale med indklagede. Klager betalte rettidigt i henhold til aftalen. Da der var forløbet 3 år konstaterede klager at hun havde betalt for to abonnementer. Idet klager kun kunne anerkende at have indgået aftale om et abonnement påklagede hun opkrævningerne over for indklagede. Indklagede fastholdt opkrævningernes berettigelse under henvisning til abonnementsaftalen hvoraf det fremgik, at klager havde indgået aftale om to abonnementer. Ankenævnet konstaterede, at det ikke kunne udelukkes, at oprettelsen af to abonnementer beroede på en tastefejl i forbindelse med udfyldelse af købsformularen. Det var dog ankenævnets opfattelse, at klager for at bevare muligheden for at anfægte opkrævningerne skulle have kontaktet indklagede på et langt tidligere tidspunkt. Klagers passivitet bevirkede således efter ankenævnets opfattelse, at klager ikke længere var berettiget til at gøre indsigelser mod indklagede opkrævninger for de to abonnementer.

Læs hele afgørelsen her: Mobilt bredbånd – oprettelse af to ens abonnementer (j.nr. 16-523)