Overskriftsbillede til Mobilt bredbånd – regningsklage – dataforbrug (17-579)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 29. november 2018 – møde 148

RESUMÉ:

Klager havde et mobilt bredbåndsabonnement 3GB med 4G til 99 kr. pr. måned hos indklagede. Klager modtog fra indklagede en opkrævning på i alt 3.549,88 kr. for dataforbrug under et ophold i Tyrkiet. Klager klagede over opkrævningen, og klager gjorde gældende, at han under sit ophold i Tyrkiet alene benyttede sig af hotellets WiFi. Indklagede fastholdt klagers hæftelse, og indklagede gjorde gældende, at indklagede havde foretaget tekniske og administrative undersøgelser, som ikke havde vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder. Indklagede oplyste, at klagers SIM-kort var installeret i en tablet af typen Apple iPad Air.  Afhængig af indstillingerne vil iPad’en automatisk koble sig på det mobile netværk i tilfælde af, at WiFi forbindelsen ikke er tilgængelig, eller hvis iPad’en medbringes uden for WiFi forbindelsens dækningsområde. Når iPad’en kobles på mobilnetværket, vil de installerede Apps bruge mobilnettet til for eksempel at opdatere Apps. Indklagede oplyste videre, at såfremt man vil undgå, at iPad’en kobler sig på den udenlandske udbyders mobilnet, skal man slå ”Mobildata” og ”Dataroaming” fra på iPad’en ved afrejsen fra Danmark. Alternativt kan man afinstallere SIM-kortet fra iPad’en inden afrejsen, således at iPad’en kun kan benyttes på WiFi. Indklagede oplyste yderligere, at klager fik mulighed for at udvide beløbsgrænsen. På en tablet sker dette, ved at klager klikker på et link, og forhøjelserne af dataloftet bliver foretaget via WAP direkte på iPad’en. Nævnet bemærkede, at indklagedes undersøgelser ikke havde vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder. Nævnet fandt det godtgjort, at det påklagede forbrug var foretaget af klager eller af en person, der har haft adgang til klagers Ipad, og/eller er sket ved automatiske opdateringer. Nævnet fandt ikke, at klager alene ved sin forklaring om, at han slår dataforbrug fra ved rejser til udlandet, godtgjorde, at han under hele opholdet i Tyrkiet alene benyttede sig af hotellets WiFi. Nævnet bemærkede, at indklagede på relevant og tilstrækkelig vis orienterede klager om udviklingen i dataforbruget i Tyrkiet, idet indklagede løbende fremsendte SMS-beskeder, hvoraf der fremgik oplysninger om prisen for at benytte mobildata i Tyrkiet og om forbruget af det inkluderede mobildata. Nævnet tillagde det betydning, at dataloftet aktivt var blev hævet af klager flere gange. Nævnet kunne derfor ikke give klager medhold.

Læs hele afgørelsen her: Mobilt bredbånd – regningsklage – dataforbrug (17-579)