Overskriftsbillede til Mobilt bredbånd – opsigelse – bevisbyrde (18-356)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 20. juni 2019 – møde 156

RESUMÉ:

Klager oprettede den 27. juli 2016 en mobil bredbåndsforbindelse hos indklagede.

Ifølge klager kontaktede han i juli måned 2017 indklagede telefonisk for at drøfte opgradering. Klager talte i den forbindelse med en sælger, der kunne tilbyde bredbåndsabonnementer hos flere selskaber, og klager indgik aftale om et bredbåndsabonnement hos selskabet Telmore. Ifølge klager forsikrede sælgeren klager om, at han ville tage sig af alt i forbindelse med afmelding af det gamle abonnement, og at klager intet skulle foretage sig.

I november måned 2018 konstaterede klager, at han stadig betalte på det gamle abonnement hos indklagede. Efter at klager forgæves havde anmodet indklagede om tilbagebetaling af abonnementsydelserne for perioden med 2 abonnementer, indbragte klager sagen for Teleankenævnet.

Nævnet gav ikke klager medhold, idet klager ikke havde reklameret over indklagedes opkrævninger, og idet klager ikke kunne bevise, at abonnementet hos indklagede var opsagt forud for klagers henvendelse i november måned 2018.

Læs hele afgørelsen her: Mobilt bredbånd – opsigelse – bevisbyrde (18-356)