Overskriftsbillede til Opsigelse i bindingsperiode. (J.nr. 10.13-0658-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Opsigelse i bindingsperiode

Resume:
Klager oprettede et abonnement hos indklagede. Kort efter blev klager opgraderet til “turmf-kunde” med gode tilbud til følge. Klager benyttede sig af dette tilbud og købte en ny mobiltelefon gennem en af indklagedes butikker. Ca. 1 år efter oprettelsen af abonnementet ville klager opsige abonnementet, men fik oplyst af indklagede at abonnementet var blevet pålagt en bindingsperiode efter købet af mobiltelefonen. Da det ikke fremgik af det brev klager havde modtaget vedrørende opgraderingen som “trumf-kunde”, at man ved brug af tilbuddet ville blive pålagt en bindingsperiode fandt nævnet, at indklagede ikke havde oplyst klager om bindingsperioden med den virkning, at klager ikke var bundet heraf.

Klager:
NN

Indklagede:
Orange A/S
Holmbladsgade 139
2300 København S

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnement
Påklaget beløb: ikke angivet
Aftaledato: Løbende mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 7. april 2004
Indklagede truffet afgørelse: 14. april 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren oprettede et mobilabonnement hos indklagede 5. marts 2003. I februar 2004 modtog hun et brev fra indklagede, hvoraf det fremgik, at indklagede havde gjort klageren til ”Trumf-Kunde”. Som Trumf kunde opnår man en række fordele, herunder muligheden for at købe en billig mobiltelefon. Det fremgik af brevet, at klageren blot skulle fremvise et svarkort og Trumfkortet i indklagedes butik for at opnå den ekstrabillige pris på en ny mobiltelefon.
Klageren henvendte sig i indklagedes butik og benyttede tilbuddet til køb af en ny telefon.
I marts 2004 henvendte klageren sig til indklagede med ønske om at opsige det abonnement, hun havde tegnet i marts 2003. Indklagede svarede, at klageren ikke kunne opsige dette, da hendes bindingsperiode på det pågældende abonnement først udløb i august 2004. Herefter henvendte klageren sig via e-mail til indklagedes kundeservice og gjorde gældende, at hun ikke mente at være omfattet af en bindingsperiode på det pågældende abonnement, da dette var oprettet for over et år siden. Hertil svarede indklagede at såfremt man ikke ved køb af en telefon på baggrund af et trumftilbud gjorde opmærksom på, at man ønskede en abonnementsforlængelse, ville der blive oprettet et nyt abonnement.

Herefter henvendte klageren sig til Teleankenævnet.

I forbindelse med sagens behandling ved sekretariatet har indklagede oplyst, at kunden ved køb af en trumf-telefon vil blive pålagt en bindingsperiode på 6 måneder. Hvis kunden ikke oplyser, hvilket abonnement bindingsperioden ønskes pålagt, vil indklagede vilkårligt vælge, hvilket abonnement bindingsperioden pålægges.
Indklagede gjorde endvidere gældende, at det fremgik af deres hjemmeside, at kunden vil blive pålagt en ny bindingsperiode. På den baggrund fastholdt indklagede kravet.

Klage modtaget i sekretariatet: 20. maj 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Bestrider, at hun kan være forpligtet til at være omfattet af den nye bindingsperiode, da hun ikke blev oplyst om denne ved købet af den nye mobiltelefon.

Indklagede

Fastholder bindingsperioden, da dette fremgår af deres hjemmeside som betingelse for opnåelse af den billige pris på den nye mobiltelefon via trumf tilbuddet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Nævnet har konstateret, at det ikke fremgår af indklagedes brev til klageren vedrørende opgraderingen til trumf kunde, at man som kunde pålægges endnu en bindingsperiode ved køb af en telefon gennem trumf tilbuddet. Af dette brev fremgår alene, at det er muligt at opnå den ekstra lave pris enten ved bestilling af telefonen på indklagedes hjemmeside eller ved køb af en telefon i en af indklagedes butikker.

Indklagede har oplyst overfor sekretariatet, at de ansatte i indklagedes butikker informerer om bindingsperioden. Klageren afviser dog at være blevet informeret herom.

På baggrund af ovenstående er det nævnets opfattelse, at indklagede ikke har godtgjort, at klageren er blevet oplyst om den nye bindingsperiode ved indgåelse af aftalen om køb af den nye mobiltelefon. Som følge heraf kan klager ikke være bundet af bindingsperioden, pålagt hendes abonnement oprettet i marts 2003.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede Orange A/S.