Internet – Aftaleforhold – Router – Sikkerhed – Teknisk sagkyndig (23-19)

Internet – Aftaleforhold – Router – Sikkerhed – Teknisk sagkyndig (23-19)

Resumé Klager havde i en længere årrække en internetforbindelse via kabel-tv-antennestikket (coax) hos indklagede. Indklagede stillede en router til rådighed for klager til brug for forbindelsen. Den 19. december 2022 sendte klager en skriftlig klage til indklagede. Klager var blevet hacket og ønskede sikkerhed for, at det kun var muligt for relevante personer at ændre […]

Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)

Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)

Resumé Den 30. marts 2023 oprettede klager som et fjernsalg et 1000/1000 Mbit bredbåndsabonnement via fiber hos indklagede. Samme dag modtog klager via mail en ordrebekræftelse herpå. Følgende fremgik blandt andet af ordrebekræftelsen: ”Din 14 dages fortrydelsesret er gældende fra modtagelsen af denne ordrebekræftelse.” Klager sendte straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen en mail til indklagede […]

Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)

Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)

Resumé Klager bestilte den 24. september 2021 abonnement på 200/200 Mbit fibernet og en TV-pakke hos indklagede. Af ordrebekræftelsen fremgik det, at TV-pakken blandt andet indeholdt en TV-boks med mulighed for at pause, spole, optage og starte tv-programmer forfra. Klager oplevede herefter problemer med funktioner i TV-boksen. Ifølge klager var det kun muligt at afspille […]

Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)

Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)

Resumé Den 16. juni 2017 indgik klagers søn en aftale med indklagede om oprettelse af et mobil-abonnement. Den 21. april 2022 anmodede klager, som var bosiddende i Flensborg, om at få sin søns mobilabonnement overdraget til sit navn. Indklagede afviste at overdrage abonnementet til klager, idet klager ikke havde en dansk bopælsadresse. Indklagede henviste til, […]

Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)

Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)

Resumé Klager havde et bredbåndsabonnement hos indklagede. Indklagede har oplyst, at indklagede siden 1978 havde samarbejdet med Antenneforeningen Aarhus (“AFAA”) om drift af og udbud på et antenneanlæg (coax-/HFC-infrastruktur i Aarhus). Dette samarbejde ophørte, og det var derfor ikke længere muligt for indklagede at levere en tv- og internetforbindelse til de berørte kunder, herunder klager. […]

Internet – aftaleforhold – fortrydelse – annullering (23-1)

Internet – aftaleforhold – fortrydelse – annullering (23-1)

Den 9. november 2022 oprettede klager et bredbåndsabonnement via fiber hos indklagede. Det fremgik af ordrebekræftelsen, at internetforbindelse ville blive aktiveret den 28. april 2023. Ifølge indklagede var datoen den 28. april 2023 baseret på en tilbagemelding fra fiberleverandøren TDC NET på baggrund af aftaler med en entreprenør om gravning af fiber ind til kunden […]

Mobil – aftaleforhold – inkasso (22-171)

Mobil – aftaleforhold – inkasso (22-171)

Resumé: Klager havde indgået en aftale med indklagede om køb af en Samsung Galaxy S21 med tilhørende mobilabonnement. I perioden fra april til juli 2022 opstod der problemer med betaling af regninger. Ifølge indklagede sendte indklagede i denne periode flere påmindelser og rykkere til klager. Den 20. juli 2022 overgav indklagede sit tilgodehavende til Telia […]