Fibernet – Aftaleforhold – Væsentlig forsinkelse – Kompensation (21-230)

RESUMÉ: Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. oktober 2020. Ifølge ordrebekræftelsen ville klager den 27. november 2020 få besøg af en tekniker, som ville installere den indvendige del af fiberinstallationen, opsætte fiberboks udvendig på huset og aftale, hvor der skulle graves. Det fremgik endvidere af ordrebekræftelsen, at klager igen […]

Fibernet – Aftaleforhold – Forsinkelse (21-193)

RESUMÉ: Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. maj 2021. Klager havde i starten af 2021 bestilt etablering af fibernet hos en anden leverandør, men på grund af flere forsinkelser valgte klager at skifte til indklagede. Klager sendte en klage til indklagede den 23. juli 2021 over forsinkelsen med leveringen […]

Flere tjenester – Aftaleforhold – Manglende opsigelse – Flytning – Krav om tilbagebetaling (21-211)

Resumé Klager havde en TV-pakke hos indklagede på klagers daværende adresse. Klager havde herudover YouSee Plus (TV-boks med funktioner som blandt andet ”Se og Optag” og ”Start forfra”), ligesom klager også havde et bredbåndsabonnement med sikkerhedspakke hos indklagede. Ifølge klager blev alle klagers abonnementer opsagt den 29. august 2013 i forbindelse med klagers flytning til […]

TV – mangler ved det leverede – ældre tv-bokse (21-161)

Klager havde et tv- og bredbåndsabonnement hos indklagede. Klager havde syv tv-bokse på sin adresse. Klager havde i flere tilfælde oplevet, at den ene af hans syv tv-bokse tabte forbindelsen. Indklagede udskiftede denne til en tv-boks, som fungerede ligesom den gamle tv-boks. Men klagers problemet blev ikke afhjulpet. Da klager udskiftede et tv-apparat, fungerede den […]

Bredbånd – prismarkedsføring (21-90)

I 2018 betalte klager 1.995 kr. til indklagede for tilslutning af fibernettet til sin bolig. Indklagede havde i sin markedsføring om tilslutning til fibernettet i klagers område oplyst, at indklagede ville tilbyde tilslutningen til 1.995 kr., hvilket var halv pris, såfremt et tilstrækkeligt antal kunder ville vælge tilslutning inden for en given periode. Det fremgik videre, […]

Bredbånd – etablering af en fiberforbindelse (20-409)

Klager indgik en aftale med indklagede om etablering af en bredbåndsforbindelse gratis på klagers adresse. Efter indgåelsen af aftalen med klager konstaterede indklagedes tekniker, at installationen på klagers adresse ikke levede op til kravene for at få etableret en fiberinstallation. Der kunne derfor ikke etableres en fiberforbindelse på klagers adresse uden omkostninger for klager. Derefter […]

Fastnet – opsigelse – krav om tilbagebetaling – forældelse – passivitet (21-92)

September 2021 Resumé: Klager oprettede på et tidspunkt før 1995 et fastnetabonnement hos daværende Tele Danmark. I maj 2008 bestilte klager TDC Bredbånd til klagers adresse. Ifølge klager blev fastnetabonnementet opsagt på samme tidspunkt. Klager henvendte sig til indklagede i marts 2021. Klager var blevet opmærksom på, at indklagede fortsat opkrævede abonnement for fastnetforbindelsen. Klager […]

Mobilt bredbånd – dataforbrug – tilkøb af ekstra datapakker (20-360)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Juni 2021 Resumé: Klager oprettede et mobilt bredbåndsabonnement hos indklagede. Ifølge klager var klagers mor forud herfor blevet kontaktet telefonisk af en af indklagedes eksterne sælgere. Da klagers mors NemID ikke fungerede på dette tidspunkt, blev aftalen på grund af et tidsbegrænset tilbud oprettet i klagers navn. Der opstod herefter uenighed om […]