Internet – Fastnettelefoni/Bredbåndstelefoni – Pris – Aftaleforhold – Skift af teknologi (22-115)

Internet – Fastnettelefoni/Bredbåndstelefoni – Pris – Aftaleforhold – Skift af teknologi (22-115)

RESUMÈ: Klager havde en tv-grundpakke via kabel-tv-antennestikket (coax), som blev afregnet via en foreningsaftale. Herudover havde klager bredbånd og bredbåndstelefoni via telefonstikket (kobber). Den 9. marts 2022 sendte indklagede et brev til klager om, at klagers bredbåndsforbindelse via telefonstikket (kobber) var forældet og kunne skiftes til en bredbåndsløsning via kabel-tv-antennestikket (coax), som ville give en […]

Fastnet – opsigelse – krav om tilbagebetaling – forældelse – passivitet (21-92)

Fastnet – opsigelse – krav om tilbagebetaling – forældelse – passivitet (21-92)

September 2021 Resumé: Klager oprettede på et tidspunkt før 1995 et fastnetabonnement hos daværende Tele Danmark. I maj 2008 bestilte klager TDC Bredbånd til klagers adresse. Ifølge klager blev fastnetabonnementet opsagt på samme tidspunkt. Klager henvendte sig til indklagede i marts 2021. Klager var blevet opmærksom på, at indklagede fortsat opkrævede abonnement for fastnetforbindelsen. Klager […]

Fastnet – aftale – anlægsarbejde (J.nr. 11.12-0617-09)

Fastnet – aftale – anlægsarbejde (J.nr. 11.12-0617-09)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftale – anlægsarbejde Resume: Klager skulle have genoprettet sit fastnet efter opførsel af nyt sommerhus. Ved bestilling modtog klager en ordrebekræftelse specificeret til en engangspris på 695,00 kr. hvoraf det fremgik, at det skulle undersøges ”om det er nødvendigt at grave nye kabler ned på din ejendom.” Hvortil det […]

Fastnet – telefon – køb/leje – forældelse (J.nr. 11.12-0318-08)

Fastnet – telefon – køb/leje – forældelse (J.nr. 11.12-0318-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – telefon – køb/leje – forældelse Resume: Klager havde oprettet et abonnement med tilknyttet telefon d. 18. august 1988. I 2008 opdagede klager, at han havde betalt leje af telefonen frem til 2000. Klager ønskede lejen tilbage, da han mente at have købt telefonen tilbage i 1988. Nævnet fandt dog, […]

Fastnet – aftaleforhold – kabelbrud – teknikerbesøg – Force Majeure (J.nr. 11.13-0558-07)

Fastnet – aftaleforhold – kabelbrud – teknikerbesøg – Force Majeure (J.nr. 11.13-0558-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftaleforhold – kabelbrud – teknikerbesøg – Force Majeure Resume: Klager havde et fastnetabonnement. I sommeren 2007 blev forbindelsen afbrudt grundet et kabelbrud. Der gik 57 dage før forbindelsen blev reetableret. Klager blev tilbudt kompensation på abonnementsafgiften for den gældende periode, samt 300 kr., som følge af en manglende overholdelse af […]

Fastnet – aftaleforhold – bindingsperiode (J.nr. 11.12-0335-07)

Fastnet – aftaleforhold – bindingsperiode (J.nr. 11.12-0335-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – Aftaleforhold – Bindingsperiode Resume: Klager havde indgået et abonnement på fastnet og internet hos indklagede med en bindingsperiode på 6 måneder d. 16 september 2006. Klager ønskede at opsige abonnementet d. 27 marts 2007. Indklagede mente dog at klager stadig var bundet af aftalen. Nævnet fandt at bindingsperioden startede ved […]

Fastnet – aftaleforhold – portering – dobbeltabonnement (J.nr. 10.08-0434-07)

Fastnet – aftaleforhold – portering – dobbeltabonnement (J.nr. 10.08-0434-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftaleforhold – portering – dobbeltabonnement Resume: Klager skulle i forbindelse med en flytning have et fastnetnummer flyttet fra en udbyder til en anden. Fra igangsættelse af flytningen i slut maj/start juni til den endelig var foretaget i oktober 2006, blev klager opkrævet abonnementsafgifter fra både indklagede 1 og indklagede 2. […]

Fastnet – aftaleforhold – fast forvalg (J.nr. 11.09-0504-06)

Fastnet – aftaleforhold – fast forvalg (J.nr. 11.09-0504-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftaleforhold – fast forvalg Resume: Klager havde oprettet en aftale om fast forvalg – samtaletrafik med indklagede. D. 22. februar 2006 oprettede klager et abonnement. 6. september 2006 reklamerede klager over opkrævning af en række serviceydelser indklagede havde videreført fra klagers tidligere teleudbyder ved abonnementsoprettelsen, samt at denne mente at […]