Fastnet – aftaleforhold – portering (J.nr. 11.08-0913-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET  Klagetema: Fastnet – aftaleforhold – portering Resume: Klager havde et ISDN abonnement med et tilknyttet ekstranummer. Klager ville gerne have dette flyttet. Først foretager Nævnet en vurdering af hvilke numre, der er omfattet af reglerne om nummerportering, og kommer frem til, at det afhænger af parternes aftale om det pågældende nummer kan porteres. […]

Fastnet – aftaleforhold – PBS-gebyr – gebyr ved kontant betaling (J.nr. 11.12-0371-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftaleforhold – PBS-gebyr – gebyr ved kontant betaling Resume: Klager, der var kunde hos indklagede, modtog meddelelse om, at betalinger, der ikke modtages via PBS, fremover ville blive pålagt et gebyr på 29 kr. På baggrund af en udførlig vurdering fandt nævnet, at indklagede var berettiget til at anvise […]

Aftalevilkår – fastnet – tvist om forhøjelse af kreditmaksimum (J. nr. 11.15-1139-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – fastnet – tvist om forhøjelse af kreditmaksimum Resume: Klager havde et fastnetabonnement, hvortil indklagede tildelte et kreditmaksimum. Et kreditmaksimum er en forbrugsgrænse teleselskabet sætter, modsat saldokontrol som er en forbrugsgrænse kunden sætter. En overskridelse af kreditmaksimum indeholder en ret men ikke en pligt fra teleselskabet til at blokere for […]

Aftalevilkår – fjernsalg – fortrydelse (J.nr.11.07-1224-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET  Klagetema: Aftalevilkår – fjernsalg – fortrydelse Resume: Der var indgået en aftale om fastnet. Aftalen var indgået over internettet og det var derfor et fjernsalg. Derfor galt forbrugerreglerne om fortrydelsesret. Nævnet fandt at klager var berettiget til at fortryde aftalen. Klager: NN Indklagede: Telia Networks A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup Behandlet på […]

Aftalevilkår – fastnet – manglende registrering af opsigelse (J.nr. 11.06-1128-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET  Klagetema: Aftalevilkår–fastnet–manglende registrering af opsigelse Resume: Klager mente at have opsagt sit fastnetabonnement på et bestemt tidspunkt. Bevisbyrden påhviler dog klager, og da denne ikke fremlagde bevis for opsigelsen, fandt nævnet, at den af indklagede registrerede dato for henvendelse om opsigelse skulle lægges til grund som opsigelsesdato, modsat den af indklagede anførte dato for behandling af […]

Opkrævning for forbrug på abbonement, der menes opsagt. (J.nr. 11.06-1152-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – opkrævning for forbrug på abonnement, der menes opsagt. Resume: Klager havde et fastnetabonnement og dertil et manuelt operatørvalgs abonnement. Efter en flytning opsagde klager abonnementet og fik et nyt nummer. Efterfølgende blev klager faktureret for forbrug gennem abonnementet. Nævnet kom frem til, at klager ikke havde løftet bevisbyrden for, […]

Manglende effektuering af opsigelse. (J.nr. 11.06-0861-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – manglende effektuering af opsigelse. Resume: Klager havde et fastnetabonnement og dertil et manuelt operatørvalgs abonnement. Efter en flytning opsagde klager abonnementet og fik et nyt nummer. Efterfølgende blev klager faktureret for forbrug gennem abonnementet. Nævnet kom frem til, at klager ikke havde løftet bevisbyrden for, at abonnementet var blevet […]

Tvist om fortolkning af abonnementsvilkår vedr. flytning af samtaler til anden teleoperatør. (J.nr. 11.01-0226-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Tvist om fortolkning af abonnementsvilkår vedrørende flytning af samtaler til anden teleoperatør Resume: Klager havde flyttet sit fastnetabonnement fra indklagede til en anden operatør med det resultat, at klager blev opkrævet dobbelt abonnmenetsafgift. Nævnet fandt dog, at da det ikke var særskilt aftalt, var dobbelt abonnementsafgift for bebyrdende et vilkår til […]