Aftalevilkår – vildledende oplysninger. (J.nr. 11.08-0505-04) 

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår –vildledende oplysninger Resume: Klager havde tegnet et abonnement med en tilbudsperiode på 6 måneder hos en sælger i byen. Klager mente at tilbudsperioden var gratis. Indklagede mente, at klagers betaling af abonnementsafgift i starten af abonnementsperioden gjorde klager bekendt med, at tilbudsperioden ikke var gratis. Indklagede kunne ikke fremskaffe den oprindelige oprettelsesblanket. […]

Aftalevilkår – vildledende oplysninger. (J.nr. 11.08-0447-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: aftalevilkår – vildledende oplysninger Resume: Klager havde tegnet et abonnement med en tilbudsperiode på 6 måneder hos en sælger i byen. Klager mente at tilbudsperioden var gratis. Indklagede mente, at klagers betaling af abonnementsafgift i starten af abonnementsperioden gjorde klager bekendt med, at tilbudsperioden ikke var gratis, selvom resten af abonnementsafgiften […]