Internet – manglende opsigelse – chatbot (23-113)

Internet – manglende opsigelse – chatbot (23-113)

Resumé: Klager havde et tv-abonnement hos Norlys og et internetabonnement hos indklagede (Stofa). Klager ønskede at opsige både sit tv- og internetabonnement grundet prisstigninger. Klager valgte at benytte den indbyggede chatbot-funktion på Norlys’ hjemmeside, idet klager var af den opfattelse, at Norlys og Stofa var den samme teleudbyder. Den 1. marts 2023 valgte klager gennem […]

Internet – Aftaleforhold – Router – Sikkerhed – Teknisk sagkyndig (23-19)

Internet – Aftaleforhold – Router – Sikkerhed – Teknisk sagkyndig (23-19)

Resumé Klager havde i en længere årrække en internetforbindelse via kabel-tv-antennestikket (coax) hos indklagede. Indklagede stillede en router til rådighed for klager til brug for forbindelsen. Den 19. december 2022 sendte klager en skriftlig klage til indklagede. Klager var blevet hacket og ønskede sikkerhed for, at det kun var muligt for relevante personer at ændre […]

Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)

Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)

Resumé Den 30. marts 2023 oprettede klager som et fjernsalg et 1000/1000 Mbit bredbåndsabonnement via fiber hos indklagede. Samme dag modtog klager via mail en ordrebekræftelse herpå. Følgende fremgik blandt andet af ordrebekræftelsen: ”Din 14 dages fortrydelsesret er gældende fra modtagelsen af denne ordrebekræftelse.” Klager sendte straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen en mail til indklagede […]

Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)

Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)

Resumé Klager bestilte den 24. september 2021 abonnement på 200/200 Mbit fibernet og en TV-pakke hos indklagede. Af ordrebekræftelsen fremgik det, at TV-pakken blandt andet indeholdt en TV-boks med mulighed for at pause, spole, optage og starte tv-programmer forfra. Klager oplevede herefter problemer med funktioner i TV-boksen. Ifølge klager var det kun muligt at afspille […]

Internet – aftaleforhold – fortrydelse – annullering (23-1)

Internet – aftaleforhold – fortrydelse – annullering (23-1)

Den 9. november 2022 oprettede klager et bredbåndsabonnement via fiber hos indklagede. Det fremgik af ordrebekræftelsen, at internetforbindelse ville blive aktiveret den 28. april 2023. Ifølge indklagede var datoen den 28. april 2023 baseret på en tilbagemelding fra fiberleverandøren TDC NET på baggrund af aftaler med en entreprenør om gravning af fiber ind til kunden […]

Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg – forgæves kørsel (21-279)

Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg – forgæves kørsel (21-279)

RESUMÉ: Klager, som havde et bredbåndsabonnement hos indklagede, fejlmeldte sin internetforbindelse til indklagede, som vurderede, at der skulle sendes en tekniker til klagers adresse for at finde årsagen til fejlen.  Ifølge indklagede blev det aftalt telefonisk med klager, at teknikeren skulle møde op på klagers adresse fredag den 13. august 2021. Der blev ikke sendt […]

Fibernet – Aftaleforhold – Væsentlig forsinkelse – Kompensation (21-230)

Fibernet – Aftaleforhold – Væsentlig forsinkelse – Kompensation (21-230)

RESUMÉ: Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. oktober 2020. Ifølge ordrebekræftelsen ville klager den 27. november 2020 få besøg af en tekniker, som ville installere den indvendige del af fiberinstallationen, opsætte fiberboks udvendig på huset og aftale, hvor der skulle graves. Det fremgik endvidere af ordrebekræftelsen, at klager igen […]

Fibernet – Aftaleforhold – Forsinkelse (21-193)

Fibernet – Aftaleforhold – Forsinkelse (21-193)

RESUMÉ: Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. maj 2021. Klager havde i starten af 2021 bestilt etablering af fibernet hos en anden leverandør, men på grund af flere forsinkelser valgte klager at skifte til indklagede. Klager sendte en klage til indklagede den 23. juli 2021 over forsinkelsen med leveringen […]