Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320)

Resumé Klager havde et mobilabonnement hos indklagede. Klager konstaterede, at indklagede havde takseret klager for 2 opkald til udlandet foretaget i perioden fra den 1. oktober til 31. oktober 2021. Indklagede havde opkrævet 1.920 kr. for opkaldene. Klager kunne ikke anerkende at have foretaget disse opkald til udlandet, idet klager gjorde gældende, at hun havde […]

Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i udlandet – Hæftelse (21-188)

Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’. I forbindelse med et ophold i Tyrkiet, foretog klager en række opkald til Frankrig og England. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. Det var klagers opfattelse, at opkaldene var inkluderet i klagers abonnement, hvilket klager også var blevet […]

Mobil – regningsklage – opkald foretaget i Norge – Hæftelse (21-86)

September 2021 Resumé: Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’. Klager bestilte også ’10 Timers tale til 54 lande’. I forbindelse med et ophold i Norge, foretog klager en række opkald til Indien. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. Det var klagers opfattelse, at opkaldene […]

Mobil – regningsklage – dataforbrug (20-380)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Juni 2021 Resume: Klager havde et forbrugerafregnet mobilabonnement hos indklagede. Indklagede fakturerede klager for data, idet klager i en regningsperiode ved brug af en smarttelefon havde brugt data, som ikke var inkluderet i klagers abonnement. Klager blev opkrævet cirka 3.000 kr. for dataforbrug. Klager anfægtede dette over for indklagede og sagen endte […]

Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-303)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Den 20. februar 2020 – møde 164 RESUMÉ: Klager havde 3 mobilabonnementer hos indklagede, som indeholdt ’Roaming Europa Plus’ (senere ændret til ’Roaming world’) og ’2 timers tale til 54 lande’. Forud for et længere ophold i USA havde klager henvendt sig til indklagede for at opsige mobilabonnementerne eller sætte disse på […]

Mobil – Regningsklage – Tillægsabonnement – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-277)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Den 20. februar 2020 – møde 164 RESUMÉ: Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som klagers søn benyttede. Klagers søn rejste til USA i 3 uger. Forud for rejsen bestilte klager et tillægsabonnement (Rejsedata World) på indklagedes selvbetjeningsside ’Mit YouSee’. Klagers søn modtog under opholdet i USA en SMS fra indklagede om, […]

Mobil – regningsklage – dataforbrug – udland (19-144)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Den 12. december 2019 – møde 162 RESUMÉ: Klager og klagers kone havde mobilabonnement hos indklagede. De medbragte de tilhørende mobiltelefoner på en rejse til Brasilien. Under opholdet registrerede indklagede dataforbrug fra begge abonnementer, og klager modtog efterfølgende en opkrævning, hvor klager var opkrævet for dataforbrug. Klager kunne ikke anerkende dataforbruget, idet […]