Overskriftsbillede til 2 nye afgørelser

Der er den 18. December 2023 offentliggjort 2 nye afgørelser

Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)

Uddrag: Resumé Den 16. juni 2017 indgik klagers søn en aftale med indklagede om oprettelse af et mobil-abonnement. Den 21. april 2022 anmodede klager, som var bosiddende i Flensborg, om at få sin søns mobilabonnement overdraget til sit navn. Indklagede afviste at overdrage abonnementet til klager, idet klager ikke havde en dansk bopælsadresse. Indklagede henviste til, at det fremgik af indklagedes abonnementsvilkår, at en aftale med indklagede forudsatte, at kunden havde bopæl i Danmark. Klager henviser til, at det i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks […]
Link: Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)


Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)

Uddrag: Resumé Klager havde et bredbåndsabonnement hos indklagede. Indklagede har oplyst, at indklagede siden 1978 havde samarbejdet med Antenneforeningen Aarhus (“AFAA”) om drift af og udbud på et antenneanlæg (coax-/HFC-infrastruktur i Aarhus). Dette samarbejde ophørte, og det var derfor ikke længere muligt for indklagede at levere en tv- og internetforbindelse til de berørte kunder, herunder klager. Indklagede sendte et brev til klager, hvoraf det fremgik, at indklagede var nødsaget til at opsige klagers abonnement. Klager gør gældende, at opsigelsen skete med for kort varsel i henhold til aftalen og særligt henset til at indklagede var bekendt med ophøret af samarbejdet med […]
Link: Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)